Search results

 1. Česká sborová tvorba 1800-1950 / Stanislav Pecháček   .  Praha :  Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta,  2002 . 303 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 2. Česká sborová tvorba 20. století : analytické stylové sondy / Miloš Hons   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně,  2000 . 221 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Česká sborová tvorba II : (baroko a klasicismus) / Stanislav Pecháček   .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta,  2012 . 198 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Česká sborová tvorba III/A (od poloviny 20. století) / Stanislav Pecháček   .  Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017 . 412 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Lidová píseň a sborová tvorba / Stanislav Pecháček   .  Praha :  Karolinum,  2010 . 317 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  HV - Hána Mgr.00/100
  volný výběr10/000
 6. Od folklorních kořenů po soudobou hudbu : sborová tvorba Jiřího Pavlici / Pavel Režný   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2006 . 196 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F10/000
  volný výběr10/000
 7. Sborový zpěv a řízení sboru II. 2., Příklady interpretačních analýz / Jiří Kolář, Ivana Štíbrová   .  Netolice :  Jc-Audio,  c2011 . 56 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Sborový zpěv a řízení sboru II. 3., Přílohy k interpretačním analýzám / Jiří Kolář, Ivana Štíbrová   .  Netolice :  Jc-Audio,  2011 . 56 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.