Search results

 1. Detekce polutantů pomocí luminiscenčních bioreportérových bakterií [rukopis] / Petra Majerová   .  2014 . 70 l., [10] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Environmentální aspekty rtuti jako polutantu v dolním Labi v hodnocení ichtyocenózy [rukopis] / Tomáš Kava   .  2007 . 121 s., [15] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Chemický a biologický stav vodní nádrže Skalka u Chebu / [rukopis] Miroslav Neuhöfer   .  2005 . 1 sv. (růz. stránkování)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Konverze výroby chlóru z amalgamové na membránovou technologii / Marcela Chejnovská   .  2016 . 149 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C10/000
 5. Sledování koncentrace rtuti v ovzduší v okolí Spolchemie [rukopis] / Radka Mikešová   .  2011 . 51 l. [5] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Sledování koncentrace rtuti v ovzduší v okolí Spolchemie [rukopis] / Jan Otčenášek   .  2007 . 72 l., [4] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Sledování obsahu rtuti v ovzduší / [rukopis] Tomáš Baloch   .  2006 . 63 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Sledování obsahu rtuti v ovzduší na vybraných místech v Ústí nad Labem a srovnání výsledků [rukopis] / Pavlína Trunečková   .  2008 . 87 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Sledování znečištění ovzduší rtutí v blízkosti Spolchemie [rukopis] / Martina Tůmová   .  2012 . 54 l. [4] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Sledování znečištění půdy rtutí [rukopis] / Kristýna Mjasnikovičová   .  2011 . 64 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100