Search results

 1. Dekontaminační technologie pro zeminy znečištěné rtutí, pracující na principu gravitační separace - popis a zkušenosti z provozu, Vlora (Albánie) / Jan Pejřil ... [et. al.]   .  Sanační technologie.Sanační technologie XI.s. 137-139.
  article
 2. Estimation of Hg(II) in soil samples by bioluminescent bacterial bioreportet E. coli ARL1, and the effect of humic acids and metal lons on the biosensor performance / Irena Brányiková, Simona Lucáková, Gabriela Kuncová, Josef Trögl, Václav Synek, Jan Rohovec, Tomáš Navrátil   .  Vol. 20 (2020), číslo 11, strana 1-18.
  article
 3. Sledování koncentrací rtuti v ovzduší v Ústí nad Labem = Monitoring of mercury concentrations in the air in Ústí nad Labem / Václav Synek, Tomáš Baloch, Eva Hrdličková, Alexandra Kremlová, Jan Otčenášek, Pavlína Trunečková   .  Studia oecologica.Roč. 5, č. 1 (2011), s. 54-72.
  article
 4. Technologie dekontaminace zemin znečištěných rtutí / Jan Hillermann ... [et al.]   .  Sanační technologie.Sanační technologie IX.s. 177-178.
  article