Search results

 1. Analýza dopadu rovné daně na rozložení daňového břemene mezi české domácnosti [rukopis] = The Analysis of Impact of Flat Tax on Distribution of Tax Burden between Czech Households / Hana Haková   .  2010 . 79 l., 12 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Daňový systém ČR v porovnání se systémy zemí EU [rukopis] = The system of taxation in Czech Republic compared with system of taxation in EU / Lucie Musilová   .  2008 . 59 l., 2 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Rovná daň, analýza dopadů na daňovou povinnost fyzických osob [rukopis] = Flat tax, analysis of the fallouts on the individuals´tax liability / Radka Náprstková   .  2009 . 73 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Rovná daň, analýza dopadů na daňovou povinnost fyzických osob [rukopis] / Petra Šeminská   .  2010 . 43 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Rovná daň a její dopady na daňové subjekty [rukopis] = Flat tax and its impact on entities subject to taxation / Petra Tůmová   .  2008 . 66 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Rozdíly ve zdanění a sociálním a zdravotním pojištění u příjmů ze závislé činnosti ve vybraných zemích EU [rukopis] / Martina Juračková   .  2011 . 48 l., [5] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Vliv společného zdanění manželů na rodinný rozpočet [rukopis] = Influence of collective taxation of married couple on family budget / Naděžda Čapková   .  2008 . 46 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Vývoj ve zdanění progresivní a rovnou daní [rukopis] = Trend in taxation progress tax and flat tax / Jan Kašpar   .  2008 . 66 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100