Search results

 1. Efektivita spolupráce škola a orgánu sociálně-právní ochrany dětí při korekci chování dětí / Blanka Bejčková   .  2016 . 117 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Hodnotová orientace mládeže v ústavní výchově / Jiří Kotlář   .  2018 . 58 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Kooperace oddělení sociální prevence - síť, možnosti [rukopis] = Department of social prevention and their cooperation - network, possibilities / Lucie Čepeláková   .  2010 . 58 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Práce s rizikovou mládeží prostřednictvím nízkoprahových zařízení v Ústí nad Labem / Nikola Šlapáková   .  2017 . 63 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Problematika šikany u středoškolské mládeže / Lada Švorcová   .  2020 . 84 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Příčiny a prevence vzniku prostituce / Jana Poláčková   .  2019 . 146 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Sociální práce s delikventní mládeží : [rukopis] Jan Odvárka   .  1999 . 53 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Sociální práce s rizikovou mládeží : [rukopis] (práce probačního pracovníka) : bakalářská práce / Jindra Špísová   .  1999 . 43 s., 9 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Temné stránky dospívání aneb faktory ovlivňující delikventní jednání / Monika Dvořáčková   .  2019 . 78 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Úspěšnost reedukačního procesu ve Výchovném ústavu pro děti a mládež v Boleticích nad Labem / [rukopis] Radek Vovsík   .  1998 . 64 listů, příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.