Search results

 1. 15 let přeshraniční spolupráce v oblasti životního prostředí = 15 Jahre der grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich Umweltschutz : sborník z konference = Sammelband zur Konferenz   .  S.l. :  S.n.,  2000 . 27, 31 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D30/000
 2. Africký (mikro) regionalismus - jihoafrická zkušenost / Linda Piknerová   .  Brno :  Barrister & Principal,  2013 . 175 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000
 3. Analýza pozitivních a negativních faktorů působících na zakladatelskou aktivitu v ČR a jejich krajské odlišnosti : monografie / E. Jirovská ... [et al.]   .  Praha :  Kufr,  2003 . 112 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr10/000
 4. Analýza regionálních rozdílů v ČR / zpracoval Odbor veřejných databází   .  Praha :  Český statistický úřad,  2011 . 85 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. Biogeografické členění České republiky / ed. Martin Culek a kol.   .  Praha :  ENIGMA,  1995 . 347 s., 1 list vol. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D210/000
  volný výběr21/010
 6. Biographien im Grenzraum : eine untersuchung in der euroregion Neiße / Peter Alheit, Irena Szlachcicowa, František Zich   .  Dresden :  Neisse Verlag,  2006 . 543 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr10/000
 7. Budoucnost našich měst a vesnic : otázky a cíle našeho regionalismu / Antonín Pimper   .  Praha :  Nakladatelství Universum,  1948 . 131 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 8. Cílené snížení kriminality pro místní oblasti / Joanna Shaplandová, Paul Wiles, Paula Wilcoxová   .  Praha :  Institut pro kriminologii a sociální prevenci,  1997 . 119 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 9. Civilizační analýza : Evropa a Asie opět na rozcestí / Johann P. Arnason ; [z anglických originálů přeložili Alena Bakešová ... et al.]   .  Praha :  Filosofia,  2009 . 146 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 10. The committee of the regions and the implementation and monitoring of the principles of subsidiarity and proportionality in the light of the constitution for Europe / Jacques Ziller, Charlie Jeffery   .  Luxembourg :  Office for Official Publications of the European Communities,  2006 . 312 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.