Search results

 1. Analýza problémů zemědělství v antropogenně postižené oblasti = The analysis of the problem of farming in the anthropogennically changed area / Jaroslava Vráblíková ... [et al.]   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 2 (2007), s. 39-42.
  article
 2. The authority of a regional governing body and its relationship with the social environment: an opportunity for solving chosen social problems by catholic parishes in Poland in a local development sphere / Bożena Tuziak   .  Interdisciplinary approach in social problem solving.s. 131.
  article
 3. Inovace, inovativní koncepty a přístupy v územním rozvoji. Úvod do diskuse. / Petr Rumpel   .  Grantová agentura České republiky.Inovativní koncepty v socioekonomickém rozvoji územních jednotek.s. 7-23.
  article
 4. Integrované územní plánování na příkladu bývalých těžebních oblastí = Integrating location development - the example of former lignite-mining areas = Integrierende Standortentwicklung am Beispiel von Bergbaufolgelandschaften / Annette Henn   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 2 (2007), s. 91-97.
  article
 5. Kvalita životního prostředí jako měkký faktor ekonomického rozvoje města na příkladu Ústí nad Labem = The quality of the environment as a soft factor of economic development of city on the example of Usti nad Labem / Jaroslav Koutský   .  Studia oecologica.Roč. 4, č. 1 (2010), s. 85-92.
  article
 6. Malé a stredné podniky : faktor sociálnych zmien vo vybranom regióne / Jozef Daňko   .  Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (Katovice, Polsko.Vliv malých a středních podniků na sociálně-ekonomické prostředí regionu.s. 26-28.
  article
 7. Malé a stredné podniky : záruka regionálneho rozvoja / Alena Daňková   .  Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (Katovice, Polsko.Vliv malých a středních podniků na sociálně-ekonomické prostředí regionu.s. 29-33.
  article
 8. The meaning of metropolises in regional development on the example of Wroclaw / Stanislaw Korenik   .  Regional development and planning Regional Development and Planning.s. 66-72.
  article
 9. Menší obce Ústeckého kraje a regionální disparity = Smallish municipalities in Ustecky region and regional disparities / Barbara Vojvodíková, Božena Schejbalová   .  Podkrušnohorská pánev - revitalizace a resocializace.s. 29-36.
  article
 10. Příspěvek k problematice disparit v Podkrušnohoří = Account on questions of disparities in the Podkrušnohoří region / Jaroslava Vráblíková, Petr Vráblík   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 11-18.
  article

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.