Search results

 1. Analýza disparit v pokryvu modelového území Podkrušnohoří v porovnání s Českou republikou = Analysis of Podkrušnohoří land-cover disparities in comparison with the Czech Republic / Josef Seják   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 46-53.
  article
 2. Analýza dlouhodobých antropických vlivů v modelovém území Podkrušnohoří = Analysis of longterm anthropic impacts in modelled region of Podkrušnohoří / Josef Seják   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 28-34.
  article
 3. Demografické disparity severočeských pánevních okresů: jejich geneze a současný stav = Demographic disparities in the North Bohemian coal field districts: their genesis and present state / Jaroslav Zahálka, Miroslav Farský   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 5-10.
  article
 4. Disparity a jejich transformace na indikátory využitelné při revitalizaci území = Disparities and their switch of to indicators usefull within the revitalization of landscape / Miroslava Blažková   .  Podkrušnohorská pánev - revitalizace a resocializace.s. 37-43.
  article
 5. Menší obce Ústeckého kraje a regionální disparity = Smallish municipalities in Ustecky region and regional disparities / Barbara Vojvodíková, Božena Schejbalová   .  Podkrušnohorská pánev - revitalizace a resocializace.s. 29-36.
  article
 6. Příspěvek k problematice disparit v Podkrušnohoří = Account on questions of disparities in the Podkrušnohoří region / Jaroslava Vráblíková, Petr Vráblík   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 11-18.
  article
 7. Severočeská hnědouhelná pánev: determinace a disparity vývoje krajiny = North Bohemian brown coal field: the determination and the disparities of landscape development / Jaroslav Zahálka, Miroslav Farský, Libor Měsíček   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 61-66.
  article
 8. Teoretická východiska pro revitalizaci území v oblasti disparit půdního fondu v Podkrušnohoří = Theoretical resources of landscape revitalization in view of land use disparities in Podkrušnohoří region / Jaroslava Vráblíková, Miloslav Šoch, Petr Vráblík   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 35-39.
  article
 9. Teoretické přístupy k řešení regionálních disparit = Theoretical approaches to dealing with regional disparities / Jaroslav Zahálka, Miroslav Farský   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 19-27.
  article
 10. Venkovský prostor průmyslové krajiny = The countryside of industrial landscape / Jaroslava Vráblíková, Petr Vráblík   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 54-60.
  article

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.