Search results

 1. Inovativní procesy v mikroregionu obcí povodí Stonávky / David W. Novák   .  Grantová agentura České republiky.Inovativní koncepty v socioekonomickém rozvoji územních jednotek.s. 56-69.
  article
 2. Příspěvek k problematice disparit v Podkrušnohoří = Account on questions of disparities in the Podkrušnohoří region / Jaroslava Vráblíková, Petr Vráblík   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 11-18.
  article
 3. Regionální aspekty vývoje české ekonomiky / Josef Postránecký   .  Roč. 5, č. 3 (1997), s. 151-159.Acta oeconomica Pragensia.
  article
 4. Regiony a sektor MSP - wybrane problemy / Krzysztof Piskorczyk   .  Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (Katovice, Polsko.Vliv malých a středních podniků na sociálně-ekonomické prostředí regionu.s. 133-139.
  article
 5. Teoretické přístupy k řešení regionálních disparit = Theoretical approaches to dealing with regional disparities / Jaroslav Zahálka, Miroslav Farský   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 19-27.
  article
 6. Zahraniční zkušenosti z regionální politiky na příkladu revitalizace regionu Porúří / Jaroslav Zahálka   .  Podkrušnohorská pánev - revitalizace a resocializace.s. 82-84.
  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.