Search results

 1. Africký (mikro) regionalismus - jihoafrická zkušenost / Linda Piknerová   .  Brno :  Barrister & Principal,  2013 . 175 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000
 2. Agrarian perspectives X : September, 18-19, 2001, Prague, Czech Republic : conference proceedings, Sources of sustainable economic growth in the third millennium - Globalisation versus regionalism / [editor Ivana Tichá]   .  Prague :  Czech University of Agriculture Prague, Faculty of Economics and Management,  2001 . 95 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Anotace : XX. jubilejní sjezd ČGS Evropská integrace - česká společnost a krajina : sborník : Ústí nad Labem, 28.-30.8.2002 / Martin Balej (ed.)   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně Ústí n. L.,  2002 . 104 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 4. Budoucnost našich měst a vesnic : otázky a cíle našeho regionalismu / Antonín Pimper   .  Praha :  Nakladatelství Universum,  1948 . 131 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 5. Democracy across borders : from Dêmos to Dêmoi / James Bohman   .  Cambridge : London :  MIT Press,  2010 . viii, 219 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 6. Effectiveness of EDF support for regional economic integration in East Africa and West Africa   .  Luxembourg :  Office for Official Publications of the European Communities,  2010 . 55 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 7. Evropa regionů / Ladislav Cabada a kolektiv   .  Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2009 . 223 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 8. Handbook on local and regional governance / edited by Filipe Teles   .  Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, [2023]  ©2023 . xiv, 516 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  PF - Maškarinec Mgr.00/100
 9. Internacionalism, regionalism, nacionalism : literatura o regionalismu : psáno do Památníku 15leté práce Župního sdružení republikánského dorostu v Plzni 1920-1935 / Jaroslav Štěpánek   .  Kdyně : nákladem vlastním, 1935 . 16 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 10. Interregionalismus a governance: relace a výzkumná agenda / Eva Cihelková   .  Praha :  Oeconomica,  2009 . 27 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.