Search results

 1. Problematika revitalizace území na Teplicku [rukopis] / Jakub Čurda   .  2009 . 92 l., [25] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Vliv pozemkových úprav na využití půdního fondu v k.ú. Věžnice [rukopis] / Jana Zabloudilová   .  2000 . 72 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Vliv pozemkových úprav na využití půdního fondu v k.ú. Věžnice : přílohy (Přív.) [rukopis] / Jana Zabloudilová   .  2000 . 16 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Význam ostatních ploch z hlediska hodnocení krajiny [rukopis] / Tereza Olahová   .  2013 . 75 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Zhodnocení využití půdního fondu v oblastech s vyšší antropogenní zátěží na Mostecku [rukopis] / Miloslava Kotková   .  2004 . 68, 21 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100