Search results

  1. Možnosti uplatnění metodiky revitalizace krajiny v postižených regionech = Possibilities of application of methodology of revitalization of landscape in disabled regions / Jaroslava Vráblíková, Petr Vráblík   .  Studia oecologica.Roč. 5, č. 1 (2011), s. 118-124.
    article
  2. Teoretická východiska pro revitalizaci území v oblasti disparit půdního fondu v Podkrušnohoří = Theoretical resources of landscape revitalization in view of land use disparities in Podkrušnohoří region / Jaroslava Vráblíková, Miloslav Šoch, Petr Vráblík   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 35-39.
    article
  3. Venkovský prostor průmyslové krajiny = The countryside of industrial landscape / Jaroslava Vráblíková, Petr Vráblík   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 54-60.
    article