Search results

 1. Bez podmínek : metody psychosociální podpory pro lidi užívající drogy / Pavel Nepustil a Markéta Geregová (eds.)   .  Brno : Masarykova univerzita, 2020 . 219 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Jak přežít první (k)rok : praktický průvodce nejrizikovějším obdobím samoživitelství / skutečné, životem psané příběhy zaznamenala a pro knižní vydání upravila Daniela Brůhová   .  Praha : Práh : Women for women, 2015 . 175 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Krizová intervence / Daniela Vodáčková a kol.   .  Praha : Portál, 2020 . 543 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Možnosti intervence u osob se specifickými poruchami chování a poruchami chování 1 / Veronika Boďová, Miluše Hutyrová, Michal Růžička   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2013 . 103 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 5. Podpora zotavení a začlenění : úvod do metodiky CARe / Dirk den Hollander, Jean Pierre Wilken   .  Praha : Psychiatrická nemocnice Bohnice, 2016 . 191 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  FE - Kynštová Mgr.00/100
 6. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů : příručka pro pomáhající profese / Ludmila Čírtková, Petra Vitoušová a kolektiv   .  Praha :  Grada,  2007 . 191 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr80/000
 7. Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu / Lucie Sikorová   .  Praha :  Grada,  2011 . 208 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  FZS - Libešová L. Mgr.00/100
  volný výběr00/010
 8. Proměny krizové intervence : fenomén dlouhodobě opakovaně volajících v TKI / Kateřina Bohatá, Klára Gramppová Janečková, Jindřiška Kotrlová   .  Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2019 . 198 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Provázení traumatem : každodenní průvodce péčí o sebe při péči o druhé / Laura van Dernoot Lipsky s Connie Burkovou ; přeložila Petra Plašilová   .  Praha : Maitrea, 2020 . xv, 347 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Psychologie katastrofické události / Tomáš Kohoutek, Ivo Čermák (editoři)   .  Praha :  Academia,  2009 . 364 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000