Search results

  1. Zpracování metodického návodu zakládání, vedení a využití databázové evidence významných prvků kulturní krajiny na lokální úrovni = Elaboration of methodical manual for founding, management and use of database register of significant elements of cultural landscape on local level / David Jech, Eva Dlouhá   .  Acta Pruhoniciana.[Sv.] 90 (2008), s. 51-58.
    article