Search results

  1. Oxidačně-redukční potenciál přírodního prostředí a jeho ovlivnění antropogenní činností / Josef Zeman   .  Oxidační a redukční metody odstraňování ekologických zátěží.Oxidační a redukční metody odstraňování ekologických zátěží.s. 25-30.
    article