Search results

 1. Genese průmyslových oblastí : Vznik a počátky vývoje ostravské průmyslové oblasti : Materiály ze symposia, Ostrava, 24.-26. května 1966. Sv. 2, Diskuse / [Poř.] Pedagog. fakulta v Ostravě a Vys. škola ekon. v Katovicích   .  Ostrava :  Pedagog. fak.,  1967 . 119, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 2. Genese průmyslových oblastí : vznik a počátky vývoje ostravské průmyslové oblasti : materiály ze symposia, Ostrava 24.-26. května 1966. Sv. I, Referáty   .  Ostrava : Pedagogická fakulta v Ostravě ; Katovice : Vysoká škola ekonomická ; Opava : Slezský ústav ČSAV, 1967 . 255 stran
  book
 3. Geneze a střediskovost měst ostravské průmyslové oblasti / Radimír Prokop   .  Praha : SPN, 1968 . 88 stran, 20 nečíslovaných listů obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 4. A handbook of industrial districts / edited by Giacomo Becattini, Marco Bellandi and Lisa de Propis   .  Cheltenham :  Edward Elgar,  2011. . 978 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  RRVS - Koutský RNDr.01/000
  book
 5. Die mährisch schlesische Eisenindustrie in der industriellen Revolution / Milan Myška   .  Praha : SPN, 1970 . 182 stran, 28 stran obrazových příloh, 2 listy plánů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
 6. Město, region a velké průmyslové zóny : [sborník ze semináře AUÚP, Ostrava 8.-9. října 2009]   .  Brno :  Ústav územního rozvoje,  2010 . 61 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Město, region a velké průmyslové zóny
 7. Ostravská průmyslová oblast v letech 1945-1969 : Stav a výsledky dosavadních výzkumů / Josef Vytiska   .  Opava :  Slezský ústav ČSAV,  1970 . 84, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 8. Podkrušnohorská pánev - revitalizace a resocializace : modelové řešní revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří : sborník z konference dne 25.9.2008 Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem   .  Ústí nad Labem :  Fakulta životního prostředí UJEP,  2008 . 87 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
  volný výběr21/000
 9. Podmínky výchovy mládeže v průmyslových oblastech : ref. ze semináře, který se konal 18. a 19. května 1967 v Ostravě / uspoř. Čs. pedagog. společ. ČSAV, pob. Ostrava aj.   .  Ostrava :  Pedagog. fak.,  1967 . 83 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 10. Průmyslová krajina 2009 : sborník referátů z odborné mezinárodní konference   .  Ostrava :  Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje,  2009 . 96 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  book

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.