Search results

 1. Analýza nepřímých ukazatelů bezpečnosti dopravy a rychlosti vozidel / M. Dont   .  Pospíšil, Karel.Udržitelná doprava - šance pro budoucnost.s. 85-90.
  article
 2. CDV a veřejná správa - využití výsledků výzkumu / J. Novotný   .  Pospíšil, Karel.Udržitelná doprava - šance pro budoucnost.s. 35-37.
  article
 3. Celostátní porada vysokoškolských knihoven opět v Olomouci [elektronický zdroj] / Ivo Brožek   .  Ikaros.Roč. 10, č.12 (2006).
  article
 4. Dobudovanie informačného systému environmentálnych záťaží / Katarína Paluchová   .  Sanační technologie XII Sanační technologie.s. 234.
  article
 5. Dopravně telematické aplikace / M. Pípa, M. Hájek, M. Ščerba   .  Pospíšil, Karel.Udržitelná doprava - šance pro budoucnost.s. 38-40.
  article
 6. Financování programu EUREKA a jeho předpokládaný budoucí vývoj / Ivana Chramostová   .  Finance a účetnictví v kontextu ekonomické krize.s. 15.
  article
 7. Možnosti a cíle podpory perspektivních zemědělských činností a venkova v pánevních okresech Ústeckého kraje = The possibilities and aims of support for perspective agricultural activities and countryside in the mining districts of Ustecky region / Ivan Dejmal   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 2 (2007), s. 117-123.
  article
 8. Možnosti čerpání finančních prostředků na projekty nakládání s odpady z operačního programu Životní prostředí / Marian Humplík, Petr Stejskal   .  Nakládání s bioodpady v legislativě a praxi.Nakládání s bioodpady v legislativě a praxi.s. 77-83.
  article
 9. New methodology for evaluation and project management in engineering / Daniela Vysloužilová, Karel Sellner   .  Manufacturing Technology.Vol. 19, no. 4, strana 718-722.
  New methodology for evaluation and project management in engineering
 10. Operační program Životní prostředí - oblast podpory 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží / Ivana Vávrová   .  Sanační technologie.Sanační technologie XI.s. 127.
  article

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.