Search results

 1. Analýza sociální a pracovní rehabilitace v zařízeních sociálních služeb pro mentálně postižené v regionu Ústí nad Labem [rukopis] = The analysis of social and working physiotherapy in long-term care facilities for mentally affected people in the Ústí nad Labem Region / Monika Křížová   .  2008 . 57 l., 1 l. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Faktory ovlivňující začátek podnikání u absolventů řemeslných oborů / Josef Huleš   .  2019 . 32 stran, 8 nečíslovaných stran příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Komparace testů na fyzickou způsobilost uchazečů k Polici České republiky / Luboš Merenus   .  2017 . 56 listů, 1 nečíslovaný list příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Komunikační mix Solitea CDL, a.s. v kontextu employer brandingu / Carina Chioroglo   .  2019 . 50 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Marketingová činnost neziskové organizace Diakonie ČCE v chráněném pracovišti Klobouk / Tereza Hodanová   .  2016 . 39 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Motivace ústeckých zaměstnavatelů k zaměstnávání zdravotně postižených osob [rukopis] / Gabriela Betková   .  2010 . 54 l., [16] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Možnosti pracovního uplatnění osob s duševním onemocněním [rukopis] / Lucie Paterová   .  2013 . 61 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Návrh metodického pokynu pro získávání a výběr pracovníků ve společnosti Dopravní podnik města Pardubic, a. s. / Hana Bártlová   .  2015 . 81 listů, 10 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Osoby se změněnou pracovní schopností a jejich pracovní uplatnění : [rukopis] František Tomeš   .  2005 . 45 s., 11 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Podporované zaměstnávání lidí s mentálním postižením z pohledu zaměstnavatelů [rukopis] / Lenka Sovová   .  2011 . 79 l., [12] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.