Search results

 1. 350 ženských povolání : příručka nezbytná pro rodiče, jejich zástupce, vychovatele, rádce mládeže dívčí, dívky i ženy všech tříd, jež připravují se k manželství a hledají povolání a výdělek / sepsal Josef Kafka   .  V Praze :  F. Šimáček,  1916 . 252 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 2. Absolventi na trhu práce : co zaměstnavatelé očekávají? / Pavlína Šťastnová, Simona Vymětalová, Lucie Matějková   .  Praha :  Ústav pro informace ve vzdělávání,  1999 . 70 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 3. Analýza faktorů determinujících edukaci a profesní orientaci jedinců se zdravotním postižením / Ilona Fialová   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2011 . 207 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 4. Analýza profesní struktury pracovních sil a struktury absolventů z pohledu sféry vzdělávání - 2014 / Gabriela Doležalová   .  Praha :  Národní ústav pro vzdělávání,  2015 . 67 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 5. Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných / Gabriela Doležalová   .  Praha :  Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,  2014 . 41 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 6. Cesty labyrintem : o vědecké profesi, soukromém životě a jejich propojování / Kateřina Šaldová (ed.).   .  Praha :  Sociologický ústav AV ČR  2007 . 53 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Determinanty inkluze osob se zdravotním postižením / Dita Finková, Jiří Langer a kolektiv   .  Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 . 208 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 8. Euroregion Nisa a jeho vzdělanostní potenciál / Helena Neumannová   .  Liberec :  Technická univerzita v Liberci,  2010 . 66 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Frauen im kulturellen Leben der Schweiz / Isabel Morf   .  Zürich :  Pro Helvetia,  1997 . 113 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
 10. Gravitace umělecké kompetence / kniha Isabely Grosseové   .  Praha : Akademie výtvarných umění v Praze, 2021 . 223 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.