Search results

 1. Die ältesten Quellen zur Kodifikationsgeschichte des österreichischen ABGB : Josef Azzoni - Vorentwurf zum Codex Theresianus, Josef Ferdinand Holger - Anmerckungen über das österreichische Recht (1753) / herausgegeben von Christian Neschwara   .  Wien ; Köln ; Weimar :  Böhlau,  c2012 . 338 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  rakouská knihovna10/000
 2. Automatizované zpracování právních textů / Adam Ptašnik   .  Ostrava :  Key Publishing,  2007 . 168 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. -- daz si ein recht puech solten haben -- : kodikologische, kunsthistorische, paläographische und restauratorische Analysen zum Wiener Eisenbuch (14. - 19. Jahrhundert) / Ferdinand Opll (Hg.) ; mit Beiträgen von Zita Breu ... [et al.]   .  Innsbruck :  StudienVerlag,  2010 . 176 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  rakouská knihovna10/000
 4. Desky zemské království Českého. Řada I, Kvaterny trhové. Svazek 2, Kvatern trhový běžný červený od léta 1542-1543 : (desky zemské větší č. 4) / vydává Českoslovenksý státní ústav historický v Praze ; vydala Anna Vavroušková   .  Praha :  Ministerstvo školství a národní osvěty,  1935 . xxx, 420 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 5. Kurz právní sebeobrany / Jan Januš a Kristián Léko   .  Praha : Grada, 2016 . 250 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Lidské zdroje : procesy, struktury a dokumenty : referenční příručka / Eduard Bakoš, Jan Binek, David Póč   .  Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2006 . 150 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr11/000
 7. Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním / edd. Zdeněk Hojda a Hana Pátková   .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta : Togga,  2008 . 409 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 8. Praktikum z občanského práva / Ilona Schelleová, Karel Schelle, jr.   .  Ostrava :  Key Publishing,  2007 . 78 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Scientific examination of documents : methods and techniques / David Ellen   .  Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group, 2006 . xiii, 234 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Šlechtické spory o čest na raně novověké Moravě : (edice rokové knihy zemského hejtmana Václava z Ludanic z let 1541-1556) : historická studie a edice / k vydání připravila a historickou studií opatřila Jana Janišová   .  Brno : V Olomouci :  Matice moravská ; Univerzita Palackého,  2007 . 470 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100