Search results

 1. Analýza a návrh krajinných prvků včetně ekologické stability krajiny pro pozemkovou úpravu v k.ú. Dětřichov [rukopis] / Lucie Minková   .  2011 . 90, 12 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Analýza bezpečnostního a krizového řízení v Ústeckém kraji / Jan Stropnický   .  2016 . 57 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Analýza meteorologických příčin významných povodňových situací v povodí Ploučnice v období 1991 - 2015 / Klára Bubnová   .  2019 . 111 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Analýza povodní Jílovského potoka se zaměřením na povodeň v roce 1987 v obci Libouchec = Analysis of flood in Jílovský brook focused on flood in year 1987 in village Libouchec / Michal Čupr   .  2016 . 64 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Environmentální zhodnocení slepého ramene Berounky - Krňák / [rukopis] Lenka Oprchalová   .  2006 . 60 l., [25] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Extrapolace měrné křivky průtoků prostřednictvím hydraulického modelu (HEC-RAS) [rukopis] / Josef Cink   .  2010 . 61 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Hodnocení přírodních hazardů ve vybraných historických krajích jižních a západních Čech na základě dat Tereziánského katastru (pol. 18. století) [rukopis] / Alena Hrbáčová   .  2012 . 61 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Indikace dopadů záplav na pobřežní ekosystémy dolního Labe prostřednictvím půdní makrofauny / [rukopis] Patrik Holeček   .  2003 . 55 s., 17 s. m., tab. a fot. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Institucionální analýza povodňového plánování na úrovni obcí v Česku / Monika Krpešová   .  2023 . 172 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Katastrofální povodeň v roce 1927 a vyrovnávání se s jejími následky / Lucie Pilzová   .  2019 . 57, 10 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.