Search results

 1. Acta Universitatis Carolinae. Geographica XXXVIII, 2003, 2   .  Praha :  Nakladatelství Karolinum,  2006 . 217 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  book
 2. Atlas životního prostředí Libereckého kraje / [Autorský kolektiv: Irena Košková, Martin Modrý, Jiří Šmída]   .  Liberec :  Liberecký kraj,  2008 . 44 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D40/000
  volný výběr01/000
 3. August 2002 : catastrophic flood in the Czech Republic   .  Prague :  Ministry of the Environment of the Czech Republic,  2004 . 44 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  August 2002
 4. Bezpečnost nádrží a přehrad za povodní : DOS-T 04.02.02.001 / Ladislav Votruba ; vyd. Informační centrum ČKAIT, Praha   .  Praha :  Informační centrum ČKAIT,  1998 . 13 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 5. Climate change impacts in the Czech-German Elbe river basin : conference proceedings : 5.-6. November 2007, Ústí nad Labem   .  V Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně,  c2009 . 94 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D60/000
  volný výběr01/000
 6. Česko z letadla / Dan Materna   .  Brno : CPress, 2015 . 159 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Dokumentace povodně v srpnu 2002 v povodí Labe   .  Magdeburk :  Mezinárodní komise pro ochranu Labe,  2004 . 207 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr11/000
 8. Extrémní hydrologické jevy v povodích : sborník příspěvků z workshopu 2002, konaného ve dnech 12. listopadu 2002 v Praze   .  Praha :  České vysoké učení technické,  2003 . 162 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  book
 9. Extrémní hydrologické jevy v povodích : sborník příspěvků z workshopu Adolfa Patery 2008 konaného dne 4. listopadu 2008 v Praze   .  Praha :  Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost,  2008 . 273 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  book
 10. Extrémní hydrologické jevy v povodích : sborník příspěvků z workshopu Adolfa Patery 2006 konaného dne 15. listopadu 2006 v Praze   .  Praha :  České vysoké učení technické. Fakulta stavební ; Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost,  2006 . 314 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  book

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.