Search results

 1. Analýza naplavené dřevní hmoty na nádrži Znojmo po jarní povodni 2006 / Pavel Kožený, Ondřej Simon   .  Říční krajina.Říční krajina 4 = [River landscape 4.S. 111-117.
  article
 2. Horské potoky a bystřiny v krajině / Jaroslav Zuna   .  Lesní hospodářství, krajina - voda.Lesní hospodářství, krajina - voda.s. 31-38.
  article
 3. Jarní povodeň roku 2006 v lužním lese řeky Dyje / Pavel Hadaš   .  Říční krajina.Říční krajina 4 = [River landscape 4.S. 47-56.
  article
 4. Lesy a vodní komponenta krajiny / Vladimír Švihla   .  Lesní hospodářství, krajina - voda.Lesní hospodářství, krajina - voda.s. 14-18.
  article
 5. Renaturalizace povodněmi ve změněných okrajových podmínkách / Igor Pelíšek   .  Říční krajina.Říční krajina 4 = [River landscape 4.S. 218-222.
  article
 6. Sukcese vegetace v povodňovém korytě a navazující nivě řeky Opavy po katastrofické povodni v červenci 1997 / Blanka Šaňková   .  Říční krajina.Říční krajina 4 = [River landscape 4.S. 267-277.
  article
 7. Úprava inundací podél vodních toků a ochrana zemědělské půdy zátopových území / Jan Šálek ... [et al.]   .  Říční krajina.Říční krajina 4 = [River landscape 4.S. 308-315.
  article
 8. Vliv extrémních hydrologických jevů na vodárenskou nádrž Švihov na Želivce / Karin Ješková, Marek Liška   .  Vodárenská biologie.Vodárenská biologie 2007.s. 226-232.
  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.