Search results

 1. Agresivní chování u žáků s lehkou mentální retardací [rukopis] / Danuše Šidáková   .  2009 . 76 l., xiv, [23] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Analýza adaptačního období ve školských zařízeních náhradní výchovné péče [rukopis] / Hana Verčimáková   .  2014 . 75 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Analýza autority pedagoga ve školských zařízeních náhradní výchovné péče / Sáva Arabadžiev   .  2020 . 93 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Analýza disciplinačních mechanismů v pobytovém oddělení střediska výchovné péče / Andrea Arabadžiev   .  2023 . 78 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Analýza minimálních preventivních programů v dětských domovech se školou / Michal Krajník   .  2021 . 107 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Analýza osobnostních rysů delikventní mládeže [rukopis] / Jaroslav Pikal   .  2013 . 72 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Analýza preventivních reedukačních činností v podmínkách střediska výchovné péče [rukopis] / Ivana Roučková   .  2014 . 113 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Analýza procesních a etických aspektů ústavní výchovy v důsledku novelizace občanského zákoníku / Monika Pavlisová   .  2016 . 90 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Analýza procesu adaptace nově příchozího dítěte do dětského domova se školou / David Cihelka   .  2022 . 88 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Analýza příčin sociálně patologických jevů u mládeže / Eva Podrábská   .  2018 . 53 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.