Search results

 1. Metal nano-particles in polymers prepared by ion implantation and their characterization [rukopis] / Petr Malinský   .  2015 . 98 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Vliv UV záření a chemického roubování na změnu povrchových vlastností polymerních materiálů / Viktorie Neubertová   .  2019 . 78 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Změny povrchových vlastností polymerních materiálů před a po aktivaci a následném chemickém roubování / Jaroslava Jarolímková   .  2019 . 53 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100