Search results

 1. (Neo)liberální governmentalita v České republice / Jiří Mertl, Petr Krčál   .  Brno :  Václav Klemm,  2013 . 167 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 2. Apoštol filosofů : studie k Pavlově politické teologii a její recepci v soudobé filosofii / Milan Hanyš   .  Praha :  Togga ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, Fakultou humanitních studií,  2014 . 275 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 3. Armáda v zápase o politickou moc v Československu v letech 1945-1948 : sborník dokumentů / František Hanzlík ... [et al.]   .  [S.l. :  s.n.,  2004?] . 166 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 4. Bez kontroly : chaos v předvečer 21. století / Zbigniew Brzezinski   .  Praha :  Victoria,  1993 . 222 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  sklad E10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 5. Brave new West: Is it avoidable? : texts and speeches 2021-2022 / Václav Klaus   .  Prague : Institut Václava Klause, [2023]  ©2023 . 135 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Causa Austria : Haider - Vranitzky - Schüssel ; eine Studie zu political Leadership / Iris Ullmann   .  Wien :  Braumüller,  c2009 . xiv, 290 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  rakouská knihovna10/000
 7. Centrum moci : aparát Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska 1948-1989 / Jan Pešek   .  Bratislava :  AEPress,  2006 . 268 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 8. České země za posledních Přemyslovců. I. díl (1192-1253), Cestou proměny společnosti k vrcholně středověké monarchii / Robert Antonín   .  Praha :  Libri,  2012 . 431 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr01/000
 9. Dějiny české státnosti : didaktická studie o vztahu Čechů k vlastnímu státu (pro konzervativce a legitimisty) / Jan Drnek   .  Třebíč :  Akcent,  2013 . 349 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 10. Dělba moci v kontextu věčného hledání dobré vlády / Jan Kysela   .  Praha : Leges, 2019 . 250 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.