Search results

  1. Formation of technology of making decision on industry objects restructuring / Anatoliy Kovalev   .  Vysoká škola ekonomická v Praze.Nová teorie ekonomiky a managementu organizací.s. 687-694.
    article
  2. Možnosti prohlubování vědomostí získaných v kurzu podnikový management a výběrovém kurzu efektivní manažer / Alena Zábranská   .  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem.Vzděláváme odborníky pro 21. století.s. 37-40.
    article
  3. Zákaznické preference ochrany životního prostředí = Customer preference of environmental protection / Michal Kuběnka   .  Studia oecologica.Roč. 4, č. 1 (2010), s. 93-100.
    article