Search results

 1. Algoritmizace a sestavení programu revidované simplexové metody : [rukopis] Tomáš Kos   .  1996 . 36 s., 81 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Aplikace teorie perkolace ve fyzice kompozitních struktur [rukopis] / Petr Kolář   .  2014 . 52 s., [7] s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Generování a analýza povrchů pomocí fraktálů [rukopis] / Václav Šobíšek   .  2011 . 43 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Inovace modelů kompozitních struktur [rukopis] / Daniel Máslo   .  2010 . 52 l. [3] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Interaktivní hledání extrémů funkcí [rukopis] / Patrik Prešl   .  1998 . 75 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Interpolace, extrapolace a numerická derivace / [rukopis] Jiří Mráz   .  2000 . 74 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Jednoduché simulace kapalin částicovým přístupem [rukopis] / Vladimír Cífka   .  2012 . 41 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Mesoskopické modelování organizace nanočasic modifikovaných polymery / Michal Řeřicha   .  2018 . 36 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Mesoškálové simulace fázového chování semiflexibilního diblokového kopolymeru / Pavel Beránek   .  2016 . 52 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Modelování fyzikálních dějů využitím programovacího prostředí IP COACH [rukopis] / Josef Kružík   .  1995 . 104 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.