Search results

 1. Antropogenní vliv na horninové prostředí Ústí nad Labem a okolí [rukopis] / Jaroslav Soběslav   .  2011 . 110 l., [1] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Ekonomická efektivnost investičního záměru plynofikace : [rukopis] Filip Češka   .  2001 . 60 s., příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Liberalizace trhu se zemním plynem v ČR [rukopis] = The gas market liberalization in Czech Republic / Kateřina Frühaufová   .  2008 . 67 l., 5 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Možnosti uplatnění alternativních zdrojů v plynárenství ČR a jeho budoucí vývoj [rukopis] / Jan Máslík   .  2006 . 46 s., 4 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/200
 5. Příprava plynárenských distribučních společností České republiky na liberalizaci trhu a její realizace v Severočeské plynárenské, a.s. : [rukopis] Jarmila Seppová   .  2005 . 48 s., 7 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Zhodnocení používání marketingových nástrojů v prostředí přirozeného monopolu [rukopis] / Dana Mašková   .  2011 . 65 l., [6] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.