Search results

 1. Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy / Petr Stloukal, Marek Koutný   .  Průmyslová ekologie.s. 56-62.
  article
 2. Energetické využití obnovitelných a alternativních zdrojů z hlediska celkových emisí / Jaromír Lederer   .  TOP 2010.s. 235-242.
  article
 3. Energetický potenciál odpadov na Slovensku / Ľubomír Šooš   .  Odpady - Luhačovice 2009.s. 141-149.
  article
 4. Chemická modifikace poly((R)-3-hydroxybutyrátu) / Marie Kutáčová, Lucie Trávníčková, Jiří Brožek   .  Aprochem 2010 Aprochem.2. díl, s. 2156-2159.
  article
 5. Je odpad z plastov druhotná surovina? / František Mátel   .  TOP 2010.s. 579-581.
  article
 6. Možnosti energetického využití směsných odpadních plastů / Robert Raschman ... [et al.]   .  Odpady - Luhačovice 2009.s. 198-207.
  article
 7. Možnosti využitia produktov pyrolýzy odpadov z gumy / Ivan Hudec, Jozef Feranc, Stanislav Holemý   .  TOP 2010.s. 139-144.
  article
 8. Sledování kongenerů dioxinů ve spalinách při spalování odpadních plastů / Pavel Kuráň, Jana Nováková, Jaromír Lederer   .  Aprochem 2010.1. díl, s. 1184-1191.
  article
 9. Vlastnosti kontaminátov polypropylénu a ABS / Ernest Gondár, Ľudovít Kolláth, Ľubomír Šooš   .  TOP 2010.s. 115-120.
  article
 10. Zariadenie na spracovanie opotrebovaných pneumatík / Ľubomír Kurpel   .  TOP 2010.s. 225-230.
  article