Search results

 1. Akty Jednoty bratrské. Svazek I. / vydává Jaroslav Bidlo.   .  V Brně :  Nákladem Historické komise při Matici Moravské,  1915. . 151, 704 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 2. Almanach medievisty-editora / uspořádal Pavel Krafl = The medievalist editor's almanac / edited by Pavel Krafl   .  Praha :  Historický ústav,  2011 . 237 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 3. Antické písemné prameny : k dějinám střední Evropy / Dagmar Bartoňková, Irena Radová   .  Praha :  KLP,  2010 . 158 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF01/000
  volný výběr10/000
 4. Antologie textů k evropské integraci / František Mezihorák, Antonín Staněk   .  Olomouc :  Univerzita Palackého,  2005 . 163 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 5. Čeští jezuité objevují Nový svět : dopisy a zprávy o plavbách, cestách a živobytí z Ameriky, Filipín a Marián (1657-1741) / Pavel Zavadil (ed.) ; z latinských originálů vybral a přeložil Pavel Zavadil   .  Praha : Argo, 2015 . 831 stran, xvi stran obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 6. Dějiny církevního práva v českých zemích ve středověku / Pavel Krafl   .  Prešov : Vydavateľstvo Z. Magdová, 2023 . 334 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Deutsche Sprachdenkmäler aus Siebenbürgen : aus schriftlichen Quellen des zwölften bis sechszehnten Jahrhunderts / Friedrich Müller   .  Bukarest :  Kriterion,  1986 . xxxii, 294 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 8. Diplomatarium monasterii Glacensis canonicorum regularium sancti Augustini ab anno 1350 usque ad annum 1381 / ediderunt Pavel Otmar Krafl, Lenka Blechová ; cooperavit Petr Sedláček   .  Brno : Středoevropské centrum slovanských studií, 2018 . 172 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Duchovní prameny života : stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích / [výbor a překlady ukázek literárních památek starých mimoevropských kultur z původních pramenů a literatury pořídili, úvody a komentářem opatřili Zlata Černá ... et al.]   .  Praha :  Vyšehrad,  1997 . 543 s., 16 s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 10. Dvě studie k synodálnímu zákonodárství : (Würzburg 1287, Kališ 1420) / Pavel Krafl   .  Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2021 . 119 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.