Search results

 1. Co se skrývá pod způsobilostmi manažerů? / Petra Kressová   .  Vysoká škola ekonomická v Praze.Nová teorie ekonomiky a managementu organizací.s. 733-744.
  article
 2. Finanční krize a lidské zdroje v ČR / Helena Žuková   .  Finance a účetnictví v kontextu ekonomické krize.s. 22.
  article
 3. Management zaměstnávání v organizaci / Gabriela Kravčáková   .  Vysoká škola ekonomická v Praze.Nová teorie ekonomiky a managementu organizací.s. 723-732.
  article
 4. Personální politika ve vysokoškolské knihovně (naše zkušenosti) / Ivo Brožek   .  Knihovny současnosti 2007.s. 424-430.
  article
 5. Řízení pracovního výkonu - nový přístup k řízení lidí / Josef Koubek   .  Vysoká škola ekonomická v Praze.Nová teorie ekonomiky a managementu organizací.s. 668-678.
  article
 6. Řízení virtuální práce / Jaroslava Kubátová   .  Vysoká škola ekonomická v Praze.Nová teorie ekonomiky a managementu organizací.s. 779-792.
  article
 7. Versatile leadership, LVI and their application in Škoda Auto a. s. / Robert B. Kaiser, Karel Pavlica, Eva Jarošová   .  Liberec Economic Forum.Liberec Economic Forum 2009.s. 284-293.
  article
 8. Využití inscenačních metod ve výuce ekonomických předmětů na Vyšší obchodní podnikatelské škole Praha / Blanka Bejdáková   .  Využívání aktivizujících metod ve výuce ekonomických předmětů.s. 9-14.
  article
 9. Využití marketingu a jeho metod v oblasti personálního managementu / Helena Žuková   .  Spolupráce firem a vysokých škol v oblasti marketingu II.s. 127-131.
  article
 10. Základní rámec znalostí manažera / Romana Lešingrová   .  Vysoká škola ekonomická v Praze.Nová teorie ekonomiky a managementu organizací.s. 853-864.
  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.