Search results

  1. Epochy českých dějin / Václav Husa   .  Praha :  Práce,  1949 . 56, [2] s.
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    sklad D10/000
    sklad E10/000
  2. O hranicích dějinných období : na příkladu středověku a renesance / Jacques Le Goff ; [z francouzského originálu ... přeložil Martin Pokorný]   .  V Praze :  Karolinum,  2014 . 89 s.
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    elektronické knihy01/000
    kat. historie FF00/100
  3. O smyslu českých dějin / Josef Pekař   .  Praha :  Rozmluvy,  1990 . 418 s.
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    volný výběr10/000
  4. Světověk a Časování / Radim Palouš   .  Praha :  Vyšehrad,  2000 . 196 s.
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    kat. politologie a filozofie FF00/100
  5. Výbor z díla Josefa Pekaře / Zdeněk Kalista   .  V Praze : Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu, 1940 . 153 stran
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    kat. historie FF00/100