Search results

  1. Magister : reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2013-
    Magister
  2. Orbis scholae   .  Praha :  Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta,  2006-
    Orbis scholae
  3. Pedagogický výzkum   .  Praha :  Ústav školských informací,  1979-1990 . 12 sv.
    journal