Search results

 1. Asistent pedagoga v inkluzivní škole / Zbyněk Němec, Klára Šimáčková-Laurenčíková, Vanda Hájková   .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta,  2016 . 1 online zdroj (80 s.)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  book
 2. Cvičebnice vybraných metod pedagogického výzkumu [elektronický zdroj] / Pavel Doulík, Jiří Škoda, Martin Bílek   .  Ústí nad Labem :  Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně,  2015 . 1 CD-ROM
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A20/000
 3. International handbook of research on conceptual change [elektronický zdroj] / edited by Stella Vosniadou   .  New York :  Routledge,  2013 . 1 online zdroj (xi, 643 s.)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  book
 4. Komparace názorů a postojů české veřejnosti k životosprávě, pohybovým aktivitám a sportu / Petr Jansa a kol.   .  Praha :  Karolinum,  2014 . 1 online zdroj (116 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  Komparace názorů a postojů české veřejnosti k životosprávě, pohybovým aktivitám a sportu
 5. Metodologie kvantitativního speciálněpedagogického výzkumu [elektronický zdroj] / Pavel Svoboda   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2012 . 1 CD-ROM
  Metodologie kvantitativního speciálněpedagogického výzkumu
 6. Nahlížení do světa dětí / Helena Hejlová ... [et al.]   .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta,  2013 . 1 online zdroj (224 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  Nahlížení do světa dětí
 7. Pedagogika umění, umění pedagogiky [elektronický zdroj] : aneb inovativní, interkulturní a interdisciplinární přístupy k edukaci / (ed.) Věra Uhl Skřivanová   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně, Pedagogická fakulta,  2013 . 1 CD-ROM
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A20/000
 8. Riziko dyslexie : pregramotnostní schopnosti a dovednosti a rozvoj gramotnosti v rizikových skupinách / Anna Kucharská   .  V Praze :  Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta,  2014 . 1 online zdroj (267 s.) . 267 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  book
 9. Tvorba výzkumného nástroje jako prostředku posuzování sociální připravenosti dětí k zahájení povinné školní docházky / Jitka Petrová, Renata Švaňhalová, Kateřina Vaňková   .  Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017 . 1 CD-ROM (110 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A10/000
 10. Vázaný a nevázaný vzor písma v českých školách / Olga Kučerová, Anna Kucharská a kol.   .  Praha : Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2018 . 1 online zdroj (216 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  Vázaný a nevázaný vzor písma v českých školách