Search results

 1. Celostní přístup k nemocným a jejich rodinám v hospici v porovnání s přístupem v léčebně pro dlouhodobě nemocné : [rukopis] Eva Vlastníková   .  1999 . 43 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Domov důchodců se zaměřením na klienty postižené Alzheimerovou chorobou : [rukopis] Kamila Andrýsková   .  2001 . 62 s., 6 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Domov důchodců se zaměřením na psychiatrické klienty : [rukopis] Monika Skrbková   .  2001 . 49 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Doprovázení těžce nemocných a hospicové hnutí : [rukopis] Markéta Čechová   .  2001 . 56 s., 5 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Gerontopsychiatrické testy při ergoterapii klientů s Alzheimerovou chorobou : [rukopis] Ivana Vrbová   .  2004 . 54 s., 19 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Problematika spolupráce mezi občanským sdružením Fokus a rodinami klientů [rukopis] = Questions of cooperation between civic union Fokus and clients' families / Lucie Šperlová   .  2010 . 70 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Problematika vyprazdňování moče u pacientů v dlouhodobé péči [rukopis] / Jiřina Plechatá   .  2009 . 87 l. [22] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Služby pro seniory s Alzheimerovou chorobou v Ústí nad Labem : [rukopis] Petra Štůlová   .  2003 . 61 s., 4 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Sociální péče o jedince s Alzheimerovou nemocí v domově důchodců [rukopis] / Jana Mrkvičková   .  2007 . 43 l., 4 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Vliv zkušenosti s dlouhodobou péčí o osobu blízkou na pečovatele [rukopis] / Lena Kolářová   .  2014 . 60 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.