Search results

 1. České strany a jejich kandidáti : případ voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2010 / Peter Spáč   .  Brno :  Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav,  2013 . 302 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 2. Geografie výsledků parlamentních voleb : vzorce volebního chování v Česku 1992-2013 / Tomáš Kostelecký, Renáta Mikešová, Markéta Poláková, Daniel Čermák, Josef Bernard, Martin Šimon   .  Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2015 . 209 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 3. Jaká je role postkomunismu? : volební geografie České a Rakouské republiky v letech 1990-2013 / Petr Voda   .  Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury : Masarykova univerzita, 2015 . 241 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 4. Kam kráčíš, Evropská unie? : sborník z mezinárodní vědecké konference pořádané Vysokou školou veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze ve spolupráci s Českou společností pro politické vědy, Ústavem mezinárodních vztahů, Friedrich-Ebert-Stiftung : 27. listopadu 2004 / editoři sborníku Michal Klíma, Jan Bureš   .  Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2005 . 174 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Koho volí Vaši sousedé? : prostorové vzorce volebního chování na území Česka od roku 1920 do roku 2006, jejich změny a možné příčiny / Tomáš Kostelecký ... [et al.]   .  Praha :  Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR,  2014 . 173 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/200
  volný výběr00/010
 6. Parlamentní volby 1946 a Československo : souvislosti, prognózy, fakta, následky / Jiří Friedl, Blanka Jedličková, Jana Škerlová a kol.   .  Praha : Historický ústav, 2017 . 492 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 7. Pod Tatrou sa blýska : strany, vlády a koalice na Slovensku v letech 2006 až 2016 / Petr Just   .  Praha : Libri, 2018 . 163 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 8. Politický marketing a české politické strany : volební kampaně v roce 2006 / Anna Matušková   .  Brno :  Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav,  2010 . 174 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 9. Strany a stát, volby a finance : vybrané aspekty primárních voleb a financování politických stran / Jan Outlý   .  V Olomouci :  Periplum,  2003 . 132 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 10. Strategie sociální transformace české společnosti a jejich úspěšnost v parlamentních volbách 1996 / Pavel Machonin ... [et al.]   .  Brno :  Doplněk,  1996 . 134 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
  sklad E20/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.