Search results

 1. Dinosauři České republiky [rukopis] / Alena Gráfová   .  2011 . 47 l. [9] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Fosilní stopy po činnosti hmyzu na vybraných lokalitách Českého středohoří (oligocén-miocén) / Jana Pongrácová   .  2019 . 50 listů, 16 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Mikropaleontologická analýza společenstev svrchnokřídových sedimentů [rukopis] / Eva Škrabalová   .  2007 . 43 l., [8] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Problematika ochrany paleontologických lokalit na příkladu Radovesic u Bíliny [rukopis] / Petra Dvořáková   .  2007 . 51 l., [25] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Projektová dokumentace pro vyhlášení zvláštní ochrany podle paragrafu 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny lokalit PP Vamberecká skála, PP Zlatý potok, PP Podlíska / [rukopis] Richard Pokorný   .  2004 . Nestr.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Původ a vývoj hmyzích křídel / Jiří Bělohoubek   .  2019 . 42, 10 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Revize stratigrafických jednotek podorlické křídy [rukopis] / David Brůha   .  2008 . 57, [10] l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Zpracování návrhu sítě maloplošných chráněných území paleontologického charakteru v okrese Rychnov nad Kněžnou / [rukopis] Richard Pokorný   .  2004 . 71 s., 11 s. m., tab. a obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.