Search results

 1. Autobiographies : Narrative of the life of Frederick Douglass, an American slave ; My bondage and my freedom ; Life and times of Frederick Douglass / Frederick Douglass   .  New York :  Library of America,  c1994 . 1126 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 2. Boj za svobodu : Kapitoly z dějin černošského lidu / Herbert Aptheker ; Z angl. orig. To be free ... přel. Čestmír Komárek ; Přel. rev. Zdeněk Stříbrný a Sáva Heřman ; Předml., kterou k č. vyd. naps. Gabriel d'Arboussier, z franc. přel. ... Heda Margoliová ; Verše [z angl.] přel. Jarmila Urbánková   .  Praha :  Rovnost,  1952 . 291, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 3. Indie od prakomunismu k otroctví / S.A. Dange ; z anglického originálu "India from primitive communism to slavery" ... přeložili František Sova a Zdena Paříková za odborné spolupráce Oldřicha Friše, který též pořídil připojený slovníček   .  V Praze : Svoboda, 1950 . 189 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 4. Náčrt historického obrazu pokroků lidského ducha ; Dodatek: ukázka ze stati Úvahy o otroctví černochů / Antoine Condorcet ; z francouzského vydání ... přeložil, úvodní studií i poznámkami opatřil Jaroslav Kohout ; ze sborníku Mélange d'économie politique ... přeložil stať Úvahy o otroctví černochů Ivan Sviták   .  Praha : Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1968 . 219 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E30/000
  kat. politologie a filozofie FF00/200
 5. Občanská neposlušnost a jiné texty o svobodě a nesvobodě / Henry David Thoreau ; [z anglického originálu přeložila Jaroslava Kočová]   .  Olomouc :  Broken Books,  c2014 . 98 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 6. Otroctví v Novém světě od 15. do 19. století / Markéta Křížová   .  Praha :  NLN, Nakladatelství Lidové noviny,  2013 . 348 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 7. Slave narratives / [William L. Andrews and Henry Louis Gates Jr. selected the contents and wrote the notes for this volume]   .  New York :  Library of America,  c2000 . x, 1035 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 8. Tajná Čína / Egon Ervín Kisch ; přeložila Jarmila Haasová-Nečasová   .  Praha :  Nakladatelství politické literatury,  1965 . 211 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  rakouská knihovna10/000
 9. Within the plantation household : black and white women of the old South / Elizabeth Fox-Genovese   .  Chapel Hill :  University of North Carolina Press,  1988 . xvii, 544 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 10. Without consent or contract. Technical papers : the rise and fall of American slavery / edited by Robert W. Fogel and Stanley L. Engerman   .  New York :  W. W. Norton & Company,  1992 . xviii, 367-686, B 55 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.