Search results

 1. Adsorpce organických barviv z vodných roztoků na pevných sorbentech / [rukopis] Pavel Šedivý   .  2004 . 47 s., 10 s. graf. a tab. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. HPLC separace a stanovení organických barviv / [rukopis] Lenka Doležalová   .  2003 . 49 s., 7 s. graf. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Návrh strukturně příspěvkové metody pro vybranou skupinu organických látek pro výpočet výparné entalpie při T=298,15 K a normální teplotě varu Tb / [rukopis] Eva Vojtková   .  2004 . 136 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Sorpce organických polutantů na netradičních sorbentech [rukopis] : sorpce chlorfenolů na humátu železa : diplomová práce / Alena Kolesová   .  2004 . 52 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Sorpce organických polutantů na netradičních sorbentech [rukopis] : sorpce chlorfenolů na humátu železa : diplomová práce / Kamila Malenovská   .  2004 . 67 s., 5 s. tab. a graf. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Stanovení chemické spotřeby kyslíku ve vodách pomocí dichromanu draselného a srovnání této metody s manganometrií a stanovením celkového organického uhlíku [rukopis] / Jiřina Holečková   .  2011 . 72 l. [3] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Zachycování bazických organických barviv na pevných sorbentech / [rukopis] Veronika Šmídová   .  2004 . 59 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.