Search results

 1. Agenda 21 : zpráva / Jaroslava Šindelářová   .  8/l-2 (1998), s. 5-28.EKO VIS MŽP.
  article
 2. Analýza efektivnosti výdajů obcí ČR na životní prostředí - případová studie pro odpadové hospodářství = Analysis of municipal environmental expenditures efficiency in the Czech Republic - case study for waste management / Jana Soukopová, Eduard Bakoš   .  Studia oecologica.Roč. 4, č. 1 (2010), s. 37-46.
  article
 3. Integrated prevention – important tool of environmental policy / Miroslav Rusko, Dominika Očenášová   .  Průmyslová ekologie.s. 178-181.
  article
 4. Odpovědné podnikání v chemii / Ladislav Špaček   .  Průmyslová ekologie.s. 69-70.
  article
 5. Ochrana prostredia, trvalá udržateľnosť výstavby a európska normalizácia / Henrieta Tölgyessyová   .  TOP 2010.s. 547-551.
  article
 6. Patnáct let přeshraniční česko-německé spolupráce v ochraně životního prostředí (1990-2005) = 15 years of the Czech-German cross-border cooperation in the area of environmental protection (1990-2005) / Jaroslav Zahálka   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 1 (2007), s. 78-90.
  article
 7. Sledování a hodnocení vlivů JE Dukovany a JE Temelín na životní prostředí / F. Lysáček   .  Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství.s. 5-8.
  article
 8. Stanovení vhodné struktury výdajů a zdrojů na ochranu životního prostředí v ČR / Bedřich Moldan   .  VII/5-6 (1998), S. 5-25.EKO VIS MŽP.
  article
 9. Těžba nerostných surovin a související ochrana životního prostředí - legislativní aspekty / Emil Rudolf   .  Těžba a její dopady na životní prostředí.Těžba a její dopady na životní prostředí II.s. 5-7.
  article
 10. Výzkumné projekty a jejich ekonomická hodnota / Jiří Mikeš, Martina Siglová, Miroslav Minařík   .  Průmyslová ekologie.s. 71-75.
  article

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.