Search results

 1. Analýza krajiny na území Radovesické výsypky [rukopis] / Tomáš Čermák   .  2012 . 83 l., [1 l. vol. příl.]
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Analýza zatížených hald po těžbě uhlí v areálu Zwickau = [rukopis] : Saeulenversuche zur Schadstofffreisetzung aus belasteten Bergbau-Haldenmaterialen aus dem Raum Zwicka / Romana Vaníčková   .  2009 . 98 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Bilance zrekultivovaných ploch Radovesické výsypky vůči původnímu terénu / Veronika Zemánková   .  2016 . 89 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Hodnocení biologické aktivity půdního prostředí rekultivovaných výsypek a ujímavosti a vitality sazenic borovice lesní [rukopis] / Andrea Palischová   .  2008 . 40, [8] l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Hodnocení lokality s důrazem na složení půdního mikrobního společenstva [rukopis] / Jana Pavlorková   .  2010 . 86 l., [1] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Hodnocení ujímavosti a vitality lesních sazenic ošetřených alginátovými preparáty v podmínkách důlních rekultivací [rukopis] / Milada Hejdová   .  2009 . 53 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Hodnocení ujímavosti a vitality lesních sazenic ošetřených alginátovými preparáty v podmínkách důlních rekultivací [rukopis] / Kamil Novák   .  2010 . 76 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Hodnocení ujímavosti a vitality sazenic borovice lesní v podmínkách rekultivovaných výsypek [rukopis] / Radka Kubizňáková   .  2008 . 56 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Hodnocení vlivu alginátů na biologickou aktivitu půdního prostředí a vitalitu sazenic v prostředí důlních rekultivací [rukopis] / Eva Krtilová   .  2009 . 49, 12 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Modelování reliéfu v oblasti Radovesické výsypky a jejího okolí v období 1938 až 1995 / [rukopis] Helena Škoulová   .  2006 . 39 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.