Search results

 1. Alginátové preparáty při výsadbě lesních dřevin na rekultivovaných půdách po těžbě uhlí = Alginate preparations at afforestation in the course of the mine reclamation / Jiří Šefl   .  Studia oecologica.Roč. 5, č. 1 (2011), s. 102-110.
  article
 2. Biogeochemická akumulace těžkých kovů na haldě opuštěného uhelného a uranového dolu v Bečkově u Žacléře = Biogeochemical accumulation of heavy metals at waste dump of former uranium and coal mine at Bečkov near Žacléř / Bohdan Kříbek ... [et al.]   .  Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007.s. 167-172.
  article
 3. Možnosti využití materiálů z hald ve stavebnictví / Žaneta Průdková ... [et. al.]   .  Sanační technologie.Sanační technologie X.s. 140-141.
  article
 4. Perspektivy pěstování energetických plodin na Mostecku = Perspectives of energy crops growing in the area of Most / Jaroslava Vráblíková, Petr Vráblík   .  Studia oecologica.Roč. 5, č. 1 (2011), s. 111-117.
  article
 5. Růst lesních dřevin na Slatinické výsypce / Jiří Šefl, Iva Roubíková   .  Studia oecologica.Roč. 5, č. 1 (2011), s. 83-101.
  article
 6. Sanace a rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice / Roman Tichánek, František Tichánek   .  Těžba a její dopady na životní prostředí.Těžba a její dopady na životní prostředí II.s. 71-79.
  article
 7. Teoretická východiska volby druhové skladby při lesnické rekultivaci výsypek = Theoretical approaches for species composition at silvicultural reclamation of spoil banks / Jiří Šefl   .  Podkrušnohorská pánev - revitalizace a resocializace.s. 44-47.
  article
 8. Vliv třtin rodu Calamagrostis na dřevní hnízda mravenců v olšových výsadbách hnědouhelných výsypek na Sokolovsku = Influence of Calamagrostis grasses on fallen trunk ant nests on heaps after brown coal mining near Sokolov town / Michal Holec, Jan Frouz   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 1 (2007), s. 52-56.
  article
 9. Využitie brezy Betula pendula (Roth) pri revitalizácii a fytoremediacii haldy so zvýšeným obsahom pyritu = Utilization of birch Betula pendula (Roth) in revitalization and phytoremediation of tailing with higher amount of pyrite / Andrea Marušková, Helena Hybská   .  Studia oecologica.Roč. 4, č. 2 (2010), s. 26-31.
  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.