Search results

 1. A reflection on population stability and the labor market by people living in Czech border regions = Reflexe stability obyvatelstva a trhu práce populací českého pohraničí / Tomáš Havlíček, Alena Matušková   .  Univerzita Karlova.Acta Universitatis Carolinae. Geographica XXXVII, 2002, 1.s. 123-137.
  article
 2. Contemporary urbanization phenomena in Jeleniogórski region / Marian Maciejuk   .  Regional development and planning Regional Development and Planning.s. 99-110.
  article
 3. Demografické disparity severočeských pánevních okresů: jejich geneze a současný stav = Demographic disparities in the North Bohemian coal field districts: their genesis and present state / Jaroslav Zahálka, Miroslav Farský   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 5-10.
  article
 4. Demographic transition or demographic shock in recent population development in the Czech Republic? / Jitka Rychtaříková   .  Roč. 35, č. 1 (2000), s. 89-102.Acta Universitatis Carolinae.
  article
 5. The Europe in the new Millennium : people and population / Raimondo Cagiano de Azevedo, Elena Ambrosetti   .  Roč. 36, č. 1 (2001), s. 13-26.Acta Universitatis Carolinae.
  article
 6. The potential impact of fertility-related policies on future fertility developments in the Czech Republic : analysis based on surveys conducted in the 1990s / Jiřina Kocourková   .  Roč. 36, č. 1 (2001), s. 27-51.Acta Universitatis Carolinae.
  article
 7. Regional identity of inhabitants in the Czech part of Euroregion Nisa = Regionální identita obyvatel české části euroregionu Nisa / František Zich   .  Univerzita Karlova.Acta Universitatis Carolinae. Geographica XXXVII, 2002, 1.s. 103-122.
  article
 8. Sociální podniky zřizované obcemi Libereckého kraje / Jaroslava Syrovátková, Pavla Ullmannová, Jaroslav Urban   .  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem.Sociální ekonomika jako producent sociální a veřejné přidané hodnoty.s. 18.
  article
 9. Socio-ekonomická charakeristika řešeného území v projektu 1J 056/05-2 = The social-economic characterization of studied area in the project 1J 056/05-2 / Jaroslava Vráblíková, Josef Seják, Martin Neruda, Petr Vráblík   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 2 (2007), s. 14-21.
  article
 10. Trends in fertility in the Czech Republic and Slovakia at the end of 20th century / Květa Kalibová   .  Roč. 36, č. 1 (2001), s. 69-75.Acta Universitatis Carolinae.
  article

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.