Search results

 1. Analýza a komparace metod získávání a výběru zaměstnanců : [rukopis] Věra Čermáková   .  2003 . 64 s., 4 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Analýza a návrh marketigové strategie společnosti GGP Czech Republic [rukopis] = The analysis and the concept of marketing strategy of GGP Czech Republic / Monika Mervartová   .  2010 . 77 l., 3 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Analýza a návrh organizačního uspořádání ve společnosti holdingového typu : [rukopis] Ludmila Velemanová   .  2001 . 58 s., 7 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Analýza a strategie firmy Škoda ENERGO, s.r.o., Plzeň : [rukopis] Roman Fink   .  2001 . 63 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Analýza a výběr optimální varianty leasingové společnosti : [rukopis] Magdaléna Morávková   .  2001 . 56 s., 20 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Analýza a vyhodnocení stupně řízení logistiky ve společnosti Toyoda Gosei Czech [rukopis] / Dušan Prokopovič   .  2006 . 49 l., 8 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Analýza a zhodnocení efektivnosti využití prvků marketingového mixu ve společnosti Bioton S.A. [rukopis] = Analysis and efficiency evaluation of applying marketing mix components in the company Bioton S.A. / Lenka Heřmánková   .  2008 . 84 l., [31] l. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Analýza činnosti personální poradenské firmy Gradus s.r.o. ve vztahu k tržní situaci : [rukopis] Tomáš Truneček   .  1999 . 55 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Analýza činnosti vybrané společnosti působící v oblasti komplexního finančního poradenství : [rukopis] David Bergman   .  2005 . 50 s., 6 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Analýza efektivnosti investice firmy Tisk Horák [rukopis] / Milan Volek   .  2006 . 54 l., 4 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100