Search results

 1. Business at the speed of thought / Bill Gates   .  Harlow :  Pearson Education,  2008 . 107 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 2. Corporate finance : theory and practice in emerging economies / Sunil Mahajan   .  New York : Cambridge University Press, 2020 . xxvi, 337 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Corporate governance / Robert A. G. Monks and Nell Minow   .  Chichester :  John Wiley & Sons,  2008 . xxiii, 651 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 4. Corporate governance - správa a řízení obchodních společností / Jana Klírová   .  Praha :  Management Press,  2001 . 126 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 5. Corporate governance v České republice / Petra Růčková a kol.   .  Praha :  Professional Publishing,  2008 . 252 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Efektivnost a transparentnost obecních obchodních společností / Jan Pavel   .  Praha :  Transparency international-Česká republika,  2006 . 32 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Ekonomika a legislativa ziskových a neziskových subjektů / Eva Schwartzhoffová   .  Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018 . 96 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Evropské právo a podnik / Sylvaine Poillot-Peruzzetto, Monique Luby, Pavel Svoboda ; [z francouzského originálu ... přeložili Adéla Klírová, Robert Pelikán a Jan Převrátil]   .  Praha :  Linde,  2003 . 769 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
  volný výběr10/000
 9. Evropské právo obchodních společností / Peter Hodál, Juraj Alexander   .  Praha :  Linde,  2005 . 267 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr30/000
 10. Finanční řízení podniku / František Kalouda   .  Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2009 . 279 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000