Search results

 1. Být chudý a bez dluhů - to je to největší bohatství / Karina Mužáková, Jana Přívratská   .  Finance a účetnictví v kontextu ekonomické krize.s. 19.
  article
 2. Demografické disparity severočeských pánevních okresů: jejich geneze a současný stav = Demographic disparities in the North Bohemian coal field districts: their genesis and present state / Jaroslav Zahálka, Miroslav Farský   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 5-10.
  article
 3. Lidské zdroje a inflace / Vladimír Kolman   .  Inflace.s. 103-111.
  article
 4. Malé a stredné podniky : faktor sociálnych zmien vo vybranom regióne / Jozef Daňko   .  Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (Katovice, Polsko.Vliv malých a středních podniků na sociálně-ekonomické prostředí regionu.s. 26-28.
  article
 5. Negativní jevy a pohraničí / Petr Matoušek   .  Člověk v pohraničí.s. 135-143.
  article
 6. Problematika nezaměstnanosti v modelovém území = Problems of unemployment in model area / Jan Zavíral   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 2 (2008), s. 18-22.
  article
 7. Příspěvek k problematice nezaměstnanosti v pánevních oblastech Ústeckého kraje na příkladu okresu Most = The article about unemployment's rate in the mining regions of "Ústecký kraj" on the example of Most district / Ludmila Holadová, Jaroslava Vráblíková   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 2 (2007), s. 124-130.
  article
 8. Rigidita pracovních trhů zemí EU a migrace pracovních sil / Petr Adámek, Libuše Macáková   .  Vysoká škola ekonomická v Praze.Nová teorie ekonomiky a managementu organizací.s.17-26.
  article
 9. Situace na trhu práce v Libereckém kraji / Barbora Lavická   .  Neumannová, Helena.Regionální pracovní trh a jeho perspektivy.s. 24-30.
  article
 10. Socio-ekonomická charakeristika řešeného území v projektu 1J 056/05-2 = The social-economic characterization of studied area in the project 1J 056/05-2 / Jaroslava Vráblíková, Josef Seják, Martin Neruda, Petr Vráblík   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 2 (2007), s. 14-21.
  article

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.