Search results

 1. Časobraní, aneb, Můj život v sedmi republikách / D.Ž. Bor   .  Praha :  Trigon,  2010 . 296 s., xvi s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Český utrakvistický humanismus v literárním díle Mikuláše Konáče z Hodiškova / Eduardo Fernández Couceiro   .  Praha :  Togga,  2011 . 96 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Držme se! : vzájemná korespondence z let 1998-2004 / D.Ž. Bor, Jiří Veselský ; [edičně zpracovali a k vydání připravili Božena Správcová a Michal Jareš]   .  Praha :  Trigon,  2013 . 879 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Jan Otto : kus historie české knihy / Jaroslav Švehla ; [upravil, poznámkami a slovem editora doprovodil Robert Sak]   .  Jinočany :  H + H,  2002 . 318 s., [46] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Knihy a osudy / Julius Firt ; Doslov Ludvík Veselý   .  Purley :  Rozmluvy,  1988 . 294 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
 6. Kosta : rozhovor přes dvě generace / Vladimír Mlynář   .  Praha :  Respekt,  2008 . 134 s., [30] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 7. Křesťanská universita Josefa Floriana / Josef Mlejnek   .  Brno :  Vetus Via,  2000 . 136 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 8. Kurs Josefa Floriana / připravili a pozn. opatřili Petr Mikeš, Eduard Zacha ; obálka a graf. úprava Rostislav Valušek   .  Olomouc :  Votobia,  1992 . 63 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 9. Peter Rosegger - Gustav Heckenast : Briefwechsel 1869-1878 / Karl Wagner, Max Kaiser, Werner Michler (Hg.)   .  Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau Verlag, [2003]  ©2003 . 739 stran, xvi stran obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  rakouská knihovna10/000
 10. Pod tíhou historie / Luděk Staněk, Jiří Padevět   .  Praha : Vyšehrad, 2016 . 152 stran, 25 nečíslovaných stran obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000