Search results

 1. Adamité : historie a vyhubení husitských naháčů / Jakub Jiří Jukl   .  Praha :  Dokořán,  2014 . 164 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. De sacris imaginibus : patroni, malíři a obrazy předbělohorské Prahy / Michal Šroněk   .  Praha :  Artefactum,  2013 . 175 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Entlang den Gräben : eine Reise durch das östliche Europa bis nach Isfahan / Navid Kermani   .  München : C.H. Beck, 2020 . 441 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 4. Jeruzalém mezi minulostí a budoucností : posvátné město, nebo ohnisko nepokojů? / Zdeněk Müller   .  Praha ; Litomyšl :  Paseka,  2004 . 188 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 5. Konflikt v Severním Irsku / Jan Frank   .  Praha :  Triton,  2006 . 222 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 6. M. Jan Hus / dle svých přednášek ve "Svazu osvětovém" napsal Václav Flajšhans   .  Praha :  F. Šimáček,  1915 . 405 s., viii l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 7. Ne v božím jménu : jak čelit náboženskému násilí / Jonathan Sacks ; z anglického originálu Not in God's name ... přeložila Markéta Crowe-Atanasová   .  Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018 . 277 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Osmnáct století Izraele : od zániku Chrámu do počátků sionismu / Michael Krupp ; [z německého originálu ... přeložila Ruth J. Weiniger]   .  Praha :  P3K : Společnost křesťanů a Židů,  2010 . 141 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 9. Palestinians : the making of a people / Baruch Kimmerling, Joel S. Migdal   .  Cambridge :  Harvard University Press,  1998 . xix, 396 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 10. Pod křížem a půlměsícem : Židé ve středověku / Mark R. Cohen ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Blažek]   .  Praha :  Vyšehrad,  2013 . 393 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.