Search results

 1. 3D simulace pohybu hmotných bodů [rukopis] / Josef Bičánek   .  2009 . 39 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Aplikace programu CLAIR na území města Děčína / [rukopis] Miloslav Malík   .  1994 . 75 s., 19 graf., tab. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Modelování fyzikálních jevů v obecné fyzice III pomocí systému Famulus [rukopis] / Jitka Snížková   .  1994 . 73 listů, 112 listů příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Molekulární simulace a numerické metody v teorii tekutin [rukopis] / Jan Krejčí   .  2013 . 30 l., [33] l příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Návrh simulačního modelu dvou teplárenských vodáren pomocí Petriho sítí / David Šulta   .  2017 . 65 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Návrh simulačního modelu silniční dopravy pomocí barvených Petriho sítí / Ondřej Pokorný   .  2017 . 59 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Počítačové simulace transportních vlastností nanostruktur [rukopis] / Vít Rozsíval   .  2008 . 73 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Problematika eroze a její hodnocení pomocí geoinformačních systémů [rukopis] / Jiří Brychta   .  2011 . 106 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Problematika hluku z dopravy a jeho zpracování pomocí GIS [rukopis] / Jaromír Adámek   .  2000 . 70 s., 20 s. graf., m. a tab. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Programové řešení optimalizačních úloh v ekonomii : [rukopis] Vlastimil Wagner   .  1996 . 30 s., 15 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.